4 vwo

Website

Eerste versie 18-09-2017 | Laatste versie 11-12-2017

In een serie opdrachten leer je om een website te bouwen en zó te maken, dat deze gemakkelijk te onderhouden is.

Installeren

Raspberry Pi

Scite: sudo apt-get install scite

Filezilla: sudo apt-get install filezilla

Windows

O...

Toetsmomenten 4 vwo

TF1 Schriftelijke toets Talstelsels en Logische Poorten. Normale rekenmachine toegestaan.
TF2 Mondeling Raspberry Pi, HTML, PHP, uploaden met FTP en de rekenmachine in JavaScript.
TF3 Schriftelijke toets Coderen, Comprimeren, Stroomdiagrammen, LOGO, HTML, ...

Talstelsels

Eerste versie 19-09-2007 | Laatste versie 05-11-2017

Uitleg en opdrachten

Uitleg over talstelsels vind je hier.

Uitleg over het omrekenen van het ene naar het andere talstelsel met de rekenmachine van Windows vind je hier.

Extra oefeningen

Hier vind je oefentoets over ta...

Stroomdiagrammen

Eerste versie 25-11-2010 | Laatste versie 29-01-2012

Installeren

Je kunt LibreOffice op de Raspberry Pi gebruiken om stroomdiagrammen te tekenen.

Andere programma's zijn Diagram Designer (Alleen Windows) en Dia.

Opdrachten

Hier staan de opdrachten over stroomdiagr...

Sonic Pi

Eerste versie 08-08-2016 | Laatste versie 08-08-2016

Installeren

Op de Raspberry Pi is Sonic Pi al geïnstalleerd.

Opdrachten

Small Basic

Eerste versie 15-02-2010 | Laatste versie 23-06-2017

Installeren

Small Basic

Opdrachten

Download hier de lessen Programmeren met Small Basic.

Posten

Stel hier je vragen.

Heb je een fantastische vergissing geprogrammeerd die er wel heel mooi uit ziet? dan kun je daarme...

Scratch

Eerste versie 16-01-2015 | Laatste versie 24-02-2015

Installeren

Op de Raspberry Pi is Scratch al geïnstalleerd.

Opdrachten

beginnershandleiding | codekinderen | opdrachtenboekje TU Delft | scratchen statt coden

 |   

Voorbeelden van tutorials

pong plus | voetbal...

Raspberry PI

Eerste versie 27-07-2013 | Laatste versie 07-06-2016

Installeren

Installeer OpenOffice op je PC om de uitleg te kunnen bekijken.

Om de uitleg op de Raspberry te kunnen lezen moet je LibreOffice installeren.

sudo apt-get install libreoffice

Uitleg

Download hier de uitleg...

Nassi-Shneidermann-diagrammen

Eerste versie 03-10-2007 | Laatste versie 17-04-2017

Installeren

NSD's maken

NSD 

Het programma werkt niet onder 64-bits Windows. Je hebt een 32-bits versie van Windows nodig, bijvoorbeeld in de Virtual Box.

Maak een map op je computer. Kopieer de besta...

Micropunten

In het PTA/PTO is rekening gehouden met extra (kleine) opdrachten.

Voor je aan de opdracht begint wordt bepaald hoeveel punten je ermee verdiend.

Deze tellen in de laatste cijferkolom mee. Klassikaal geldt het volgende: degene met de meeste micropunten krijgt 1 punt erbij in de l...