6 vwo

Toetsmomenten 6 vwo

SEW1 Schriftelijke toets SQL: H10, H11 en bijzondere zaken. Normale rekenmachine toegestaan.
SEW2 Mondeling Lazarus. Normale rekenmachine toegestaan
SEW3 Mondeling Individueel eindproject

Systeemontwikkeling 6 vwo

Eerste versie ergens in 2002 | Laatste versie 12-10-2015

Stap 1: kies een eindopdracht

In het schooljaar 2017-2018 kun je o.a. uit deze opdrachten kiezen.

Stap 2: voorbereiding

Lees allereerst de uitleg over systeemontwikkeling.

Hier vind je een bijna lege...

SQL en Databases

Eerste versie (lang voor) 22-09-2009 | Laatste versie 23-02-2017

Opdrachten

lessen

opdrachten [150MB]. (kopie | oudere versie)

Een stappenplan voor het opstellen van query's.

bijzonder zaken (ook toetsstof!)

Codecademy: Learn SQL | Table transformation | A...

Raspberry PI

Eerste versie 27-07-2013 | Laatste versie 07-06-2016

Installeren

Installeer OpenOffice op je PC om de uitleg te kunnen bekijken.

Om de uitleg op de Raspberry te kunnen lezen moet je LibreOffice installeren.

sudo apt-get install libreoffice

Uitleg

Download hier de uitleg...

Micropunten

In het PTA/PTO is rekening gehouden met extra (kleine) opdrachten.

Voor je aan de opdracht begint wordt bepaald hoeveel punten je ermee verdiend.

Deze tellen in de laatste cijferkolom mee. Klassikaal geldt het volgende: degene met de meeste micropunten krijgt 1 punt erbij in de l...