Nassi-Shneidermann-diagrammen

Eerste versie 03-10-2007 | Laatste versie 17-04-2017

Installeren

NSD's maken

NSD 

Het programma werkt niet onder 64-bits Windows. Je hebt een 32-bits versie van Windows nodig, bijvoorbeeld in de Virtual Box.

Maak een map op je computer. Kopieer de bestanden uit het zip-bestand hiernaar toe. Start het programma nsd.exe.

java-applet | NSD-editor die Pythoncode maakt

Small Basic

Download Small Basic hier.

Lazarus

Raspberry: sudo apt-get install fpc lazarus

Windows Portable

Opdrachten

Hier staan [de opdrachten](1019 informatica-Nassi-Shneidermann.odt) over NSD's en lussen. Werk de opdrachten in een apart Word-bestand uit en zet dit samen met de nsd-diagrammen die je gemaakt hebt in je logboek.

Uitwerkingen

De antwoorden van paragraaf 7 staan hieronder in de vorm van filmpjes.

antwoord 7.1 (lokaal)

antwoord 7.2 (lokaal)

antwoord 7.3 (lokaal)

antwoord 7.4 (lokaal)

antwoord 7.5 (lokaal)

antwoord 7.6  (lokaal)

Samenvattingen

Hier vind je de samenvattingen die de leerlingen van schooljaar 1213 gemaakt hebben.

De wortel van...

Download hier het antwoord op opdracht 6.17.

Hier vind je de spreadsheet waarmee je snel berekeningen kunt maken.

Hier vind je het Small Basic-programma.