Scratch

Eerste versie 16-01-2015 | Laatste versie 24-02-2015

Installeren

Op de Raspberry Pi is Scratch al geïnstalleerd.

Opdrachten

beginnershandleiding | codekinderen | opdrachtenboekje TU Delft | scratchen statt coden

 |   

Voorbeelden van tutorials

pong plus | voetbalspel (bovenaanzicht) | voetbalspel (zijaanzicht) |

racen | Angry Bird | Mario | Maze (8 videolessen) | Bomberman |

pacman | Maanlander (2)

Beoordeling

Het beoordelingscriteria voor schooljaar 1516 vind je hier.