Toetsmomenten 5 havo

SEW1 Schriftelijke toets SQL: H10, H11 en bijzondere zaken. Normale rekenmachine toegestaan.
SEW2 Schriftelijke toets Lazarus. Normale rekenmachine toegestaan
Periode 2/3 Praktische opdracht Robotica of een Raspberry Pi-project.
SEW3 Mondeling Eindproject: een in Lazarus geschreven computerprogramma.