Toetsmomenten 5 vwo

TF1 Schriftelijke toets Lazarus tot en met les 6. Normale rekenmachine toegestaan.
TF2 Schriftelijke toets Algoritme van Dijkstra, Zoeken en Sorteren (in 2D). Normale rekenmachine toegestaan
Periode 3 Schriftelijke toets SO's over algoritmes. Normale rekenmachine toegestaan.
TF3 Praktische opdracht In de derde periode maak je een praktische opdracht.
TF4 Mondeling Mondeling over het maken van games.