Toetsmomenten 6 vwo

SEW1 Schriftelijke toets SQL: H10, H11 en bijzondere zaken. Normale rekenmachine toegestaan.
SEW2 Mondeling Lazarus. Normale rekenmachine toegestaan
SEW3 Mondeling Individueel eindproject