PO's

Zinmaker

(17 september 2013)

Schrijf een programma waarmee je zinnen kunt maken met de woorden uit een woordenlijst. Denk er aan dat je woorden soms moet vervoegen (denk aan werkwoorden, of bijvoeglijke naamwoorden).

De gebruiker moet de zinnen kunnen bewaren in een tekstbestand.

Mogelijkhed...

Worrydream

(1 december 2014)

op de website van Worrydream staan inspirerende manieren om leerlingen die net beginnen met programmeren te helpen om eenvoudige programma's te begrijpen. Je kunt eenvoudige met de muis een waarde veranderen, of je kunt snel door de tijd bewegen.

Schrijf een progra...

WOEF

(6 december 2013)

Schrijf een programma waarmee een leerling van de basisschool kan oefenen met het herkennen van werkwoorden. Er zijn drie soorten oefeningen:

1) het herkennen van de persoonsvorm

2) het herkennen van het voltooid deelwoord

3) het herkennen van het werkwoordenlijk gez...

Windows 3.11

( 17 januari 2009)

Probeer Windows 3.11 op een virtuele PC te installeren. Volgende deze website moet dat met wat drivers lukken.

Win2eee

(6 november 2008)

Maak een handleiding waarin je beschrijft hoe Windows via een lege USB-stick op een eeePC geïnstalleerd kan worden.

Welke getallen

(1 januari 2011)

Het programma toont een getallenlijn van 50 tot 100.

De tientallen zijn met het getal (50,60,...,100) aangegeven.

Op andere plekken (geen tientallen) hangen bordjes. Op die plaatsen moet het juiste getal ingevuld worden. Het aantal kaartjes is willekeurig.

M...

TwonkyMedia

(7 november 2008)

Installeer de mediaserver TwonkyVision op een pc.

Beschrijf de stappen die je uitvoert in een verslag. Het verslag moet zo geschreven zijn dat iemand anders er door geholpen wordt.

Demonstreer het resultaat aan je docent/klas.

Extra: laat zien hoe je de tags...

Vergelijking aflezen (WA+WB)

(9 oktober 2013)

Dit programma moet een lijn in een assenstelsel tekenen. De schaalverdeling kiest het programma ook willekeurig. Van de lijn zijn minimaal twee punten af te lezen uit de grafiek. Daarmee kan de vergelijking van de vorm y=ax+b worden opgesteld.

Die...

Waar ongeveer

(1 januari 2011)

Het programma tekent een getallenlijn die van 0 tot en met 100 loopt.

Boven de getallenlijn staan vijf getallen waarvan de plek op de getallenlijn moet worden geschat. Je moet een manier bedenken waarop je dat kunt doen (de getallen naar de gewenste plek slepen)....

Verschilrijen

(3 februari 2011)

Schrijf een programma dat willekeurige verschilrijen genereert.

In de voorbeelden hieronder herken je 3 verschillende voorbeelden:

  • steeds hetzelfde erbij (1,3,5,...)

  • steeds twee meer erbij (1,3,7,13,...)

  • afwisselend 2 erbij, 1 eraf (5,7,6,8,7,9,8,....

wav2mp3

(6 november 2008)

Beschrijf een maak een systeem waarmee je alle .wav-bestanden (geluidsopnamen) in een map naar mp3-bestanden kunt omzetten. De programma en scripts die je gebruikt moeten allemaal freeware zijn.

(Hint: met EAC lijkt het te kunnen met de menu-optie Tools>Compress WAV...

WebCamDiv

(16 november 2008)

In een eee900 zit standaard een webcam. Maar de software kan ook andere webcams herkennen. Blijkbaar werken dan toch niet alle cam's.

Onderzoek op internet welk webcam werken en probeer er zo één aan het werk te krijgen.

Als het lukt op twee externe webcam's aan...

Twee parabolen (WA+WB)

(9 oktober 2013)

Als je twee parabolen tekent kunnen deze elkaar in 0, 1 of 2 punten snijden.

Dit programma moet zo een opgaven verzinnen met 'willekeurig' gekozen getallen.

Van de twee vergelijkingen moet de grafiek getekend worden én de oplossing moet het programma o...

tkGate

(7 novemer 2008)

Schrijf een handleiding waarin je beschrijft hoe je het programma tkGate op een eeePC installeert.

Tientallen en eenheden

(2 juli 2011)

Op 3 februari hadden we al een opdracht over tientallen en eenheden.

Hieronder het de bedoeling dat je het juiste aantal repen (tientallen) en blokjes (eenheden) aanklikt om 43 te maken.

Tientallen en eenheden

(3 februari 2011)

Schrijf een programma dat blokjes los en in rijen van tien kan tekenen zoals in de afbeelding hieronder. De complete rijen liggen mooi geordend, de lossen blokjes kunnen willekeurige geplaatst worden. Zie je dat er soms blokjes tussen de complete rijen li...

Schets

(2 maart 2009)

Maak een handleiding voor het programma SketchUp. Als voorbeeld moet je een model van je eigen huis maken.

Scratch

(9 maart 2009)

Schrijf een programma waarmee je een beginner uitlegt wat je met de programmeertaal Scratch kunt maken.

Sprongen van 10

(1 januari 2011)

Het programma laat het begin van getallen lijn zien waarop twee getallen staan die tien verschillen, bijvoorbeeld 14 en 24.

Onder de getallenlijn staan dezelfde twee getallen met daarachter vijf invulvakjes. Daarin moeten de volgende getallen ingevuld worden di...

Schaduwklok

(27 september 2009)

Steek een stok in de grond en volgt hoe de schaduw zich in de loop van de dag verplaatst. Op deze manier kun je een klok maken.

Rond 21 maart en 21 september is er iets bijzonders aan de hand.

Zet ergens in je tuin een stok neer een maak rond 21 juni en één va...