Schaduwklok

(27 september 2009)

Steek een stok in de grond en volgt hoe de schaduw zich in de loop van de dag verplaatst. Op deze manier kun je een klok maken.

Rond 21 maart en 21 september is er iets bijzonders aan de hand.

Zet ergens in je tuin een stok neer een maak rond 21 juni en één van de twee hierboven genoemde data om het uur een foto van de stok en de schaduw. Gebruik een dag in de voorafgaande week om te achterhalen hoe de schaduwen ongeveer zullen vallen. Je kunt de opstelling dan zo aanpassen dat er geen onverwachte gebeurtenissen zijn (de schaduw van jezelf valt over de schaduw van de schok bijvoorbeeld).

Verwerk de foto's tot een filmpje dat je op je website zet.