Sprongen van 10

(1 januari 2011)

Het programma laat het begin van getallen lijn zien waarop twee getallen staan die tien verschillen, bijvoorbeeld 14 en 24.

Onder de getallenlijn staan dezelfde twee getallen met daarachter vijf invulvakjes. Daarin moeten de volgende getallen ingevuld worden die telkens 10 verder staan.

Het laatste getal moet kleiner of gelijk aan 100 zijn.

Mogelijkheid 1: Laat het programma ook zo'n sommen genereren waarbij je juist vijf stappen van 10 terug moet maken.