Twee parabolen (WA+WB)

(9 oktober 2013)

Als je twee parabolen tekent kunnen deze elkaar in 0, 1 of 2 punten snijden.

Dit programma moet zo een opgaven verzinnen met 'willekeurig' gekozen getallen.

Van de twee vergelijkingen moet de grafiek getekend worden én de oplossing moet het programma ook kunnen berekenen en opschrijven.