TwonkyMedia

(7 november 2008)

Installeer de mediaserver TwonkyVision op een pc.

Beschrijf de stappen die je uitvoert in een verslag. Het verslag moet zo geschreven zijn dat iemand anders er door geholpen wordt.

Demonstreer het resultaat aan je docent/klas.

Extra: laat zien hoe je de tags van Photoshop Album kunt gebruiken om een fotoverzameling te ordenen.