Vergelijking aflezen (WA+WB)

(9 oktober 2013)

Dit programma moet een lijn in een assenstelsel tekenen. De schaalverdeling kiest het programma ook willekeurig. Van de lijn zijn minimaal twee punten af te lezen uit de grafiek. Daarmee kan de vergelijking van de vorm y=ax+b worden opgesteld.

Die berekening moet het programma kunnen opschrijven zodat een leerling zijn rekenwerk kan controleren.