Welke getallen

(1 januari 2011)

Het programma toont een getallenlijn van 50 tot 100.

De tientallen zijn met het getal (50,60,...,100) aangegeven.

Op andere plekken (geen tientallen) hangen bordjes. Op die plaatsen moet het juiste getal ingevuld worden. Het aantal kaartjes is willekeurig.

Mogelijkheid 1: Laat het programma zelf een deel van de getallenlijn kiezen. Het verschil tussen het kleinste en het grootste getal moet natuurlijk wel zó zijn dat er wat te kiezen is.