WOEF

(6 december 2013)

Schrijf een programma waarmee een leerling van de basisschool kan oefenen met het herkennen van werkwoorden. Er zijn drie soorten oefeningen:

1) het herkennen van de persoonsvorm

2) het herkennen van het voltooid deelwoord

3) het herkennen van het werkwoordenlijk gezegde.

Stimuleer de leerling door de score bij te houden. Zorg voor een leuke set met oefenzinnen.